Mapa Barajevo

Centralna mapa

Opština Barajevo i grad Beograd u Srbiji

Barajevo je opština u gradu Beogradu u kojoj živi skoro 25.000 stanovnika. Opština Barajevo je pristupila zajednici beogradskih opština 1955. godine

Beograd je glavni grad u Republici Srbiji. Prema popisu iz 2002. godine u Beogradu živi 1.281.801 stanovnika dok na širem području 1,576,124 ljudi. To je jedan od najstarijih gradova Evrope sa 7000 godina povesti. Beograd je podelen na 17. opština, od toga je 10 gradskih i 7 prigradskih opština. Beograd se nalazi u severnom delu Središnje Srbije na ušću Save u Dunav, okružen Vojvodinom s tri strane. Središte Beograda nalazi se na desnoj obali Dunava, a s leve strane je Banatska ravnica sa slabo naseljenim predgrađima. Između Dunava i Save nalazi se novi dio grada – Novi Beograd, a uzvodno je Zemun, bivša granica Austrijskog i Turskog carstva.