Mapa Novi Beograd

Centralna mapa

Opština Novi Beograd i grad Beograd u Srbiji

Opština Novi Beograd koja se nalazi na levoj obali Save jedna je od 17 beogradskih gradskih opština. Gradsko naselje Novi Beograd je sedište, ali i jedino naselje opštine Novi Beograd. Urbanistički plan s kojim je bilo planirano da proširi Beograd i premestiti ga i na levu obalu reke Save izrađen je 1923. godine. No izgradnja novog Beograda započela je tek nakon završetka Drugog svetskog rata 1948. Godine. Većina današnjeg grada Novi Beograd izgrađena je na površini koja je bila močvara kada je započeta izgradnja grada, na močvaru su godinama donosili pesak sa dunavskog Malog ratnog ostrva. Tako su od močvare napravili grad, ali od predivno Malo ratni ostrvo su pretvorili u uski pošumljeni pojas zemlje.

Iako je opština Novi Beograd osnovana tek 1952. Godine postoje istorijski tragovi koji dokazuju da je ovo područje (selo Bežanija) bilo naseljeno još od neolita. Selo Bežanija koje je danas urbano naselje Novog Beograda prvi put se spominje 1713. godine u kruševskom spomeniku.

Veliki kontrast „starom“ delu grada Beograda, izgrađenom na 32 brda, predstavlja ravan teren Novog Beograda. Novi Beograd se nalazi severozapadno od „starog“ Beograda, s kojim je spojen preko 6 mostova koji su: Brankov most, Gazela, Stari savski most, Stari i Novi železnički most te Ade Ciganlije otvoren 2011. godine koji je od njih najnoviji.

Na površini od 4074 hektara odnosno 40,74 kilometara kvadratnih smestilo se 236.000 stanovnika od kojih se njih 187.253 odnosno 85.98% prema nacionalom sastavu izjasnilo kao Srbi.

U kratko vreme nakon izgradnje Novi Beograd je zauzeo status modernog grada. Što se tiče obrazovanja Beograd je izuzetno razvijen što dokazuju osnovne i srednje škole koje se tu nalaze te Studentski grad koji predstavlja najveći studentski dom u Beogradu, no kada se radi o kulturni, napravljen je previd. Ne samo da u ovom gradu u kojem živi preko 200.000 stanovnika nema pozorišta, već se u njemu nalazi samo jedan muzej „Muzej savremene umetnosti“. Većina kulturnih ustanova nalazi se unutar Studentskog grada kao što je Studentski kulturni centar, Dom kulture Studentski grad te Velika galerija.