Mapa Mladenovac

Centralna mapa

Opština Mladenovac i grad Beograd u Srbiji

Gradska Opština Mladenovac jedna je od 17 gradskih opština Grada Beograda u čijem je sastavu od 1971. godine. Nalazi se na nadmorskoj visini 113-628 metara u severnom delu niske Šumadije. Opština obuhvata područje planine Kosmaj te veći deo sliva rečice Veliki Lug, levog pritoka reke Kubršnice.

Prema legendi ime opštine dolazi od Mladena, koji je 200 godina posle Kosovskog boja sa svoja dva brata Vlajko i Rajkom sa Kosova došao u ovo područje te se smatra da su po njima imena dobila mesta Mladenovac, Vlaška i Rajkovac.

Na 33.904 hektara ukupne površine opštine smestilo se 22 naselja sa 56.389 stanovnika, od čega u samom gradu Mladenovcu živi preko 22.000 stanovnika. Mladenovac je bio naseljen još od praistorije zahvaljujući svom povoljnom položaju, sada se on nalazi na glavnim saobraćajnim putevima Srbije. Kroz ovo područje prolazi moravsko-vardarsko-Nišavska železnička pruga, Beograd – Niš – Sofija, autoput Beograd – Niš, magistralni put za Kragujevac sa regionalnim putevima za Smederevo i Smederevsku Palanku. Danom opštine proglašen je 2. Avgusta kao spomen na dan kada je Mladenovac 1893. godine proglašen varoši.

Za kulturni život opštine Mladenovac zaslužna su kulturno-umetnička društva kao što su KUD „Šumadija“ iz sela Vlaška, KUD „Izvor“ iz Velike Krsne i od njih jedini romski KUD „Romano Ilo“ te najstariji KUD ovog područja KUD „Vojvoda Janko Katić“ iz Mladenovca, ovo kulturno umetničko društvo osnovano je 1896. godine te Centar za kulturu Mladenovac, Biblioteka „Despot Stefan Lazarević“ i Muzej Mladenovca. Kulturni život ovog područja upotpunjuju književne večeri, izložbe, bilo slika, fotografija ili predmeta primenjene umetnosti, koncerti, projekcije umetničkih filmova te razne kulturne manifestacije kao što su: Likovna kolonija, međunarodna slikarska smotra, Književni festival „Šumadijske metafore“, Međunarodni festival folklora, pozorišni festival „Teatar u jednom dejstvu“, Međunarodna izložba automobila sa vazdušnim hlađenjem motora „Vazduhom hlađena strast“ te Turnir muzičkih škola Memorijal „Aca Panić“.

Zahvaljujući okruženju bogatim prirodnim lepotama, izvorima mineralnih voda, kulturno-istorijskim spomenicima Mladenovac ima značajan potencijal za razvoj izletničkog, rekreativnog, lečilišnog, kulturno – istorijskog i lovno-ribolovnog turizma.